MegaSeeds Tijdelijke Klaver

Het meest productieve 1-jarige klavermengsel

MegaSeeds Tijdelijke Klaver is een klavermengsel dat zorgt voor een groeistimulans van het zaad waar het mee gemengd wordt. De klavers in het mengsel dragen daarnaast ook bij aan de verbetering van de bodem en het vergroten van het stikstof leverend vermogen.

Wanneer deze tijdelijke klaver bij het inzaaien van gras wordt toegevoegd, zal er bij de eerste en tweede snede veel extra klaver in het gewas staan. Na twee keer maaien verdwijnt de tijdelijke klaver en wordt dit vervangen door de rode klaverplant die steeds groter wordt. MegaSeeds Tijdelijke Klaver is dan ook uitermate geschikt om goed ruwvoer te produceren voor de eerste snede en werkt gunstig op de bodemvitaliteit.

MegaSeeds Tijdelijke Klaver bestaat voor 50% uit Inkarnaat klaver, voor 30% uit Winterwikke, voor 10% uit Alexandrijnse klaver en voor 10% uit Perzische klaver*.

De klavers gaan 1 jaar mee en hebben een zeer goede beginontwikkeling. Ze stoelen niet uit en zijn makkelijk in gebruik. Tijdelijke klavers kunnen gemaaid als beweid worden. Na een jaar zijn de tijdelijke klavers weg, maar zullen de wortels nog stikstof naleveren aan het vervolg gewas.

Zaaiadvies

Je zaait MegaSeeds Tijdelijke Klaver in de periode van april tot september. We adviseren 10 kg/ha aan te houden. Dit kan worden aangevuld met 20 kg Italiaans raaigras, Greenmix GLB of een andere groenbemester

Verpakking

Verpakt in een zak van 10 kg.

*Samenstellingen onder voorbehoud van beschikbaarheid

Advies nodig of bestellen?

Wij helpen u graag.

0521 - 51 30 42 of mail