GLB Gewassen

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU geldt voor veel akkerbouwers en ook voor grote maistelers een verplichting in vergroening. Verplicht vanggewas (op zandgrond) na de teelt van mais telt niet mee. Naast mogelijkheden voor onbeheerde akkerranden en inzaai van gewassen die stikstof binden worden vooral veel vanggewassen ingezaaid. Deze moeten voor 1 oktober zijn gezaaid en minimaal 10 weken blijven staan. Het moet een mengsel zijn, waarbij de kleinste soort minimaal 3% is.


Producten

Om de problematiek van aaltjes aan te pakken is vroegtijdig inzaaien van bladrammenas een zeer goede mogelijkheid. De rassen zijn ingedeeld op basis van effecten (BCA) als ze ingezaaid zouden worden in mei. In werkelijkheid wordt echter bijna alle bladrammenas ingezaaid in augustus en is de waardering op basis van BCA eigenlijk niet van toepassing.

Bladrammenas GLB

Bladrammenas GLB bestaat uit 97% bladrammenas en 3% zwaardherik.
Zaaiadvies is 25 kg/ha en inzaai is mogelijk tot eind augustus.

Gele Mosterd GLB

Gele Mosterd is minder effectief op aaltjes dan bladrammenas, maar wel erg sterk in de ontwikkeling van het gewas. In tegenstelling met bladrammenas kan Gele Mosterd nog heel goed gezaaid worden in de maand september.

Gele Mosterd GLB bestaat uit 97% gele mosterd en 3% bladrammenas.
Zaaiadvies is 20 kg/ ha en is per hectare gunstig in kosten.

Japanse haver GLB

Een gewas wat de laatste 10 jaar steeds populairder wordt is Japanse haver. Het is een kruising van haver en gras en kan een forse hoeveelheid massa vormen, zowel boven als in de grond. Het is geen waardplant voor het pratylenchus penetrans aaltje en drukt die populatie dan ook.

Japanse haver GLB bestaat voor 97% uit Japanse haver en 3% Engels raai.
Zaaiadvies is 50 kg/ha en kan gezaaid worden tot half september.

Greenmix GLB

Ook grasmengsels met verschillende soorten gras mogen gebruikt worden. Weidemengsels met timothee voldoen aan die eis, maar ook Greenmix GLB.

Greenmix is een mengsel van Engels, Italiaans en Westerwolds raaigras. Snelgroeiend en zeer geschikt om daarna 2 jaar volop te gaan maaien. Dit gewas kan dan bij RVO aangemeld worden als tijdelijk grasland.