Weidemengsels

Weidemengsels bestaan vaak voor een groot deel uit Engels raaigras. Een grassoort die in ons zeeklimaat veel en goed ruwvoer kan leveren. De keuze voor een specifiek weidemengsel is gebaseerd op zowel gebruiksdoel als grondsoort.

Download hier de Grasfolder 2023


Producten

Zaaien weidemengsel

Engels raaigras kan afhankelijk van regio en grondsoort ingezaaid worden in de periode van begin maart tot begin november. In die periode is de grondtemperatuur vaak voldoende hoog voor kieming. Een andere belangrijke voorwaarde voor een goede opkomst is vocht. Dit dient ook voldoende beschikbaar te zijn. Bij inzaai op een diepte van 2 cm en onder ideale omstandigheden staat het Engels raaigras soms na 6 dagen al boven.

Juiste zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed

In te droge grond kan het zaad lang goed blijven, maar als het na een beetje neerslag gaat kiemen is er altijd risico dat het net gekiemde zaad verdroogt. In aangedrukte rijsporen is het vaak goed en in losse grond gaat het dan mis. Juiste zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed kan de schade beperken.

Allround weidemengsel

TopDairyMix Melk is een allround mengsel van 100% Engels raaigras dat een maximale opbrengst heeft bij maaien en ook zeer geschikt is voor beweiden.
Het bevat middentijdse rassen en die hebben vaak een vlotte ontwikkeling in het voorjaar en daardoor op jaarbasis de hoogste opbrengst bij maaien.

Het juiste maaimoment voor maximaal resultaat

Te vroeg maaien kost opbrengst, want de maximale groei van Engels raaigras is in het stadium van strekking van de stengel vlak voor de bloei. De voederwaarde per kg ds zal iets zakken maar het voer wordt veel gezonder door iets meer NDF en een betere omzetting van de aanwezige stikstof.

Beweiding weidemengsel

Bij beweiding is het advies om in te scharen bij een stand van het gewas van1800 kg ds/ha. Bij trage groei in droge perioden kan het wel bij 1500 kg ds. Het advies is om maximaal 2x te gaan weiden en dan weer te maaien.