Graszaden

MegaGreen mengsels zijn graszadenmengsels voor sportvelden, trap- en speelvelden, sterke robuust gazons, traag groeiend gazons, parken en ligweides en bermen.

De groei omstandigheden, het gebruik en de manier van onderhouden variëren sterk van elkaar. Speciaal hiervoor stelt VisscherHolland de volgende mengsels voor:

  MegaGreen
Sport 7
MegaGreen
Multiplay
MegaGreen
Park
MegaGreen
Berm
Bestand tegen betreding ***** **** *** *
Snelle vestiging ***** **** *** *
Kracht om te herstellen ***** **** *** **
Sterk in zon en schaduw * *** ***** *****
Minder maaien, trage groei ** *** ***** *****
Zout tolerantie ** *** **** *****
Sierwaarde ** *** ***** ***
Minder water en mest ** *** **** *****

Producten

Ideale zaaidiepte graszaad

Voor elk van deze soorten gras is de ideale zaaidiepte verschillend. Een goede tussenoplossing is te zaaien op 1- 2 cm diep. Aandrukken is gewenst. Om de zode in één keer goed vol te krijgen en de kiemende onkruiden minder kans te geven, is het zaaiadvies 20 kg per 1000 vierkante meter. Door het aandrukken krijgt het zaad beter contact met de losse bovenlaag en is de kans op verdrogen van een net gekiemd plantje kleiner. Onder ideale omstandigheden zal het Engels raaigras met een week boven staan. De overige soorten komen 1 of 2 weken later.

Beregenen van graszaad

Als het na het inzaaien lang droog blijft is het advies om niet te lang te wachten met beregenen en de bovenlaag goed nat te houden. Eénmalig beregenen met 20 mm kan de kieming opstarten, maar blijft het droog en erg zonnig weer dan kan de kiem verdrogen en afsterven. Daarom is het advies om dan na 3 dagen opnieuw 20 mm water te geven.

Engels raaigras komt dan wel, maar bij mengsels met veel roodzwenk is een herhaling van beregening vaak nodig voor een goede opkomst.

Graszaden voor een sterke zode en vlotte hergroei

Door de goede verhouding tussen Engels raaigras en veldbeemdgras in de MegaGreen Sport 7 ontstaat er een sterke zode met voldoende stabiliteit en vlotte hergroei. Door het aandeel Engels raaigras is er een snelle begin ontwikkeling, waardoor MegaGreen Sport 7 ook uitermate geschikt is voor het doorzaaien van sportvelden.

Graszaden voor een mooi en dicht gazon

MegaGreen Multiplay, in de volksmond ook wel Speelgazon, legt met zijn brede samenstelling de basis voor een mooi en dicht gazon. De veelheid aan soorten zorgt ervoor dat betreden goed verdragen wordt.

Traag groeiend en geen bemesting

MegaGreen Berm is een Type B3 mengsel met grassoorten als hardzwenkgras en roodzwenkgras die zeer traag groeiend zijn en geen bemesting nodig hebben. Het grasmengsel vormt een dichte zode en daardoor blijft de oppervlakte uitstekend beschermd tegen erosie en is deze goed bestand tegen droogte.

Naast deze unieke recreatiemengsels zijn er ook nog beschikbaar:

  • MegaGreen Park: is een origineel R1 grasmengsel en geschikt voor inzaai van openbaar groen. MegaGreen Park is zeer geschikt voor betreding in de zomerperiode en zal dan ook goed herstellen.
  • Akkerrand Bloemrijk: Een bloemrijk grasmengsel dat uitermate geschikt is voor inzaai van bermen en akkerranden waar veel diversiteit gewenst is.

Bloemenmengsel

MegaFlower is een 100% zeer gevarieerd bloemenmengsel met meer dan 50 verschillende soorten bloemen, waarvan sommige meerjarig zijn. Aan dit mengsel is extra klaproos, korenbloem en margriet toegevoegd. De bloemen worden 20 tot 60 cm hoog.