Gedurende de eerste 80 dagen van de lactatie is de glucogene energiebehoefte van een koe erg groot. De melkproductie piekt in deze periode, terwijl de voeropname pas later toeneemt. Om toch aan de hoge energiebehoefte te voldoen wordt de energiedichtheid per kilogram drogestof vaak verhoogd, veelal in de vorm van brok. Vaak gebeurt dit verdichten van de energiedichtheid met zetmeel.

Lees dit hele artikel op de website van TheTransitionCompany (onderdeel van VisscherHolland)

BLOG: De invloed van een hoger zetmeelgehalte op de voerefficiëntie | TheTransitionCompany

Koe dichtbij