Klavers

Klaver heeft de unieke eigenschap om stikstof uit de lucht te halen en om te zetten in een vorm die beschikbaar is voor andere planten. Ze kunnen in een goede grasmat tot wel 150 kg stikstof per jaar aanmaken voor eigen groei, maar ook de grasplanten die er dichtbij staan profiteren van deze welkome stikstofbron. Op deze manier zorgt de klaver voor een verbeterde voedingswaarde van de bodem. 


Producten

Klavers in het grasland

Voor beweidingspercelen is het advies om witte klaver in te zaaien. Deze klaversoort is smakelijk voor de melkkoe.

Bij maaipercelen wordt doorgaans rode klaver in het grasland toegepast. Rode klaver is een forse plant en levert in de zomerperiode veel massa.

MegaSeeds Tijdelijke Klavers zijn ideaal voor de percelen die fungeren voor wisselteelt. Deze tijdelijke klavers zijn geschikt voor eenjarig gebruik, maar geven de bodem en het (vang)gewas een stikstof 'boost'.

Wat is de functie van klavers?

Naast dat klavers een stikstofbindende functie hebben, kunnen klavers ook bijdragen aan biodiversiteit, vergroten van het organische stofgehalte en aan het behalen van meer eiwit van eigen land.

Stikstof vastleggen

Klavers zijn in staat om stikstof uit de lucht vast te leggen aan zijn eigen wortels, maar ook aan de wortels van de omliggende grasplanten. Al deze stikstoffen vormen samen stikstofbolletjes aan de wortels. Hieruit ontstaat een voedingsbron voor de planten om van te groeien.

De stikstof uit de lucht is net zo vrij beschikbaar vanuit de natuur zoals water uit bijvoorbeeld grondwater. Dit past dus goed in de duurzame landbouwvoering.

Omzetten van stikstof naar eiwit

Een klaverplant is net zoals een grasplant in staat om stikstof om te zetten naar eiwit. Hiermee is niet alleen de grasplant de eiwitleverancier in de graskuil, maar ook klavers hebben een hoog eiwitgehalte. Vooral rode klavers leveren veel bladmassa waar het eiwit zit opgeslagen. Het is dan wel een aandachtspunt om het bladverlies bij de oogst te minimaliseren.

De omrekeningsfactor van stikstof naar eiwit is 6,25, dus 1kg stikstof staat voor 6,25 kg eiwit.

Door combinatieteelt, klavers in grasland, zorgt de verhoging van de stikstofproductie voor een hogere voederwaarde, eiwitgehalte en totale opbrengst.

Verhoging organische stof

Om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen en daarmee bij te dragen aan biodiversiteit, is het toepassen van klavers een laagdrempelige instap om hier mee te beginnen. Klavers kunnen eenvoudig toegepast worden in het huidige graslandmanagement. Ze houden mineralen en andere elementen vast die goed zijn voor de bacteriën in de bodem.

Biodiversiteit

Klavers produceren nectarrijke bloemen die bijen, hommels en andere bestuivende insecten aantrekken. Deze bestuivende insecten spelen een cruciale rol bij de bestuiving van veel plantensoorten, inclusief landbouwgewassen.