Meld je aan voor onze nieuwsbrief

*Als het ruwvoer op de kuilplaat of in de silo ligt, is er al veel tijd en werk in geïnvesteerd. Reden genoeg om de kostbare voederwaarde te koesteren. Een zuurstofdichte afdekking bepaalt het verschil tussen een goede en de beste kuil.* Lees verder

*Eigenlijk voer je als melkveehouder de pens van de melkkoe. De pensmicroben (pensflora) voeren vervolgens de koe. Het is daarom van wezenlijk belang dat deze pensmicroben optimaal en efficiënt bij de voedingsstoffen kunnen en de celwanden kunnen verteren.* Lees verder

*Onderzoek door Schothorst Feed Research bewijst dat door de toevoeging van Advance Gras inkuilmiddel het mogelijk is om 65 gram meer melkeiwit per koe per dag te behalen bij hoogproductieve koeien. * Lees verder

Het mestseizoen komt op vele percelen in Nederland laat op gang. Dit heeft te maken met het regenachtige weer. Doordat de mest laat op het land komt, kan het aandeel onbenutbaar eiwit in de kuil beïnvloed worden. Lees verder

*Vanaf half februari mag de drijfmest weer op het grasland worden uitgereden. Dit is voor velen vaak het startsein voor het nieuwe seizoen. De keuze voor het moment en de hoeveelheid zijn bepalend voor wat er o.a. geoogst wordt in de 1ste snede. "Bemest naarmate je wilt gaan oogsten", stelt ruwvoerspecialist Harrald Helmers.* Lees verder