Klauwbescherming

Mortellaro aan de klauw van de koe kan ernstige gevolgen hebben voor het bewegingsplezier van de koe. Hierdoor zal de loop naar het voerhek sterk verminderd worden wat een lagere melkproductie als gevolg heeft.

 


Producten

Er zijn diverse middelen in de markt welke de bacterie wat Mortellaro veroorzaakt agressief doodt. Echter is dit een tijdelijke oplossing, want bij een bedrijf waar Mortellaro is, valt dit lastig geheel te verwijderen. Het is dan zaak om het goed te beheersen.

Klauwbescherming met Agron

Agron is een dier- en boer vriendelijk product wat geen agressieve werking heeft. Agron bestaat uit sulfaten en mineralen welke snel hechten aan de klauw. Hierdoor werkt het direct op de mortellaro plek, maar geeft het ook een beschermende laag aan de klauw. Door deze laag blijft het pH van de klauw in zijn natuurlijke waarde en wordt de klauw niet hard.

Productconcept

Met Agron groen kan de gehele koppel worden behandeld met behulp van een voetbad. Agron Groen lost makkelijk op in water en hecht snel aan de klauw.
Agron Rood is een vloeibaar product welke met een hand- of rugspuit direct toe kan worden gediend op de mortellaro plek.

Koeien verblijven veel tijd in de ligboxen. Ook hier is de bacterie welke mortellaro veroorzaakt actief. Om ook in de ligboxen het juiste milieu te krijgen kan Agron blauw worden toegepast. Dit is een strooimiddel voor in de ligboxen.

Met het Agron klauwbescherming concept is het mogelijk om op dier- en boer vriendelijke wijze een bijdrage te leveren om de mortellaro druk te reduceren en ook beheersbaar te krijgen.

Uiersmet

Uit de praktijk is voortgekomen dat Agron Rood ook goed werkt tegen uiersmet. Door de toepassing van Agron Rood op de uiersmet plek wordt deze eerst minder in geur en vervolgens zal ook de plek verdwijnen.