Klavers

Klavers kunnen in een goede grasmat wel 150 kg stikstof per jaar aanmaken voor eigen groei, maar ook de grasplanten die er dichtbij staan profiteren van deze welkome stikstofbron.

Klavers in het grasland

Voor beweidingspercelen is het advies om witte klaver in te zaaien, want deze klaversoort is smakelijk voor de melkkoe.

Bij maaipercelen wordt doorgaans de rode klaver in het grasland toegepast. Rode klaver is een forse plant en levert in de zomerperiode veel massa.

Tijdelijke klavers zijn ideaal voor de percelen die fungeren voor wisselteelt. Deze tijdelijke klavers zijn geschikt voor eenjarig gebruik, maar geven de bodem en het (vang)gewas een stikstof 'boost'.


Products