TopDairyMix NDF Maaien

Maaien van extensieve percelen

De grote uitdaging is om een zo goed mogelijke en hoge opbrengst te oogsten met een efficiënte benutting van meststoffen. Rietzwenk is uniek in beworteling en benutting. TopDairyMix NDF Maaien is daardoor ideaal voor de meer droogtegevoelige percelen wat verder van huis. De rietzwenkgras in dit weidemengsel zorgt daarnaast ook voor een stabiele pens. 

TopDairyMix NDF Maaien bestaat voor 85% uit rietzwenkgras, voor 10% uit Engels raaigras en voor 5% uit timothee*.  

Zaaiadvies 

Je zaait TopDairyMix NDF Maaien tot uiterlijk eind september. We adviseren 60 kg/ha aan te houden. Zorg ervoor dat je in het voorjaar goed bemest en dat je dit in de zomer afbouwt. 

Maaiadvies

We adviseren een maaihoogte van 7 centimeter. Te kort is slecht voor de levensduur van het gewas. 

*Samenstellingen onder voorbehoud van beschikbaarheid.

TopDairyMix zak productfoto4

Advies nodig of bestellen?

Wij helpen u graag.

0521 - 51 30 42 of mail