Wanneer de maïsplant in het 6e tot 8e bladstadium zit, dan betekent dat u kunt onderzaaien. Het onderzaaien van de maïs met een traag groeiende grassoort, zorgt voor minimale concurrentie. Door nu onder te zaaien hoeft er geen vanggewas meer na de maisoogst gezaaid te worden. De extra groeidagen na 1 oktober zorgen tevens voor ruimte in de planning.

Onderzaai traag

Onderzaai traag is traaggroeiend raaigras. Het is een methode waarbij gewassen worden gezaaid in een al gevestigd gewas, meestal een hoofdgewas dat al is opgekomen en groeit.
Het doel van onderzaai is om de bodembedekking te vergroten, de bodemerosie te verminderen, de biodiversiteit te bevorderen en de algehele bodemgezondheid te verbeteren. 

Lees hier meer over Onderzaai traag