Er staat komend jaar ons waarschijnlijk nogal wat te wachten met de het voorstel van het ministerie. Hier kan met ruwvoer nu al op worden geanticipeerd. Kern is jong gras maaien. Elke 4 weken maaien, ongeacht de hoeveelheid om verhouting te voorkomen, zodat de verteerbaarheid hoog blijft. Ruwvoerspecialist Harrald Helmers legt het uit.