Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Er zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit van hooipakken, zoals het weer, drogestofpercentage en de baaldichtheid. Hierbij geven we vijf tips voor het optimaal persen van hooipakken.

1. Drogestofpercentage

Waar we bij inkuilen streven naar een drogestofpercentage van 30 – 35%, is dat bij hooi aan de lage kant. Een drogestofpercentage van 80% is hier minimaal vereist. Het voer is op die manier droog en blijft suikerrijk. Dit doordat er geen suiker wordt verbruikt tijden de conservering, zoals bij kuilen.  

Schimmels en gisten gedijen goed in een vochtige en zuurstofrijke omgeving. De kans op schimmels en gisten is het grootst als er in vochtige omstandigheden wordt gehooid. Ook dit zorgt op haar beurt weer voor een verhoogde kans op broei, vooral wanneer het wordt opgeslagen op bijvoorbeeld een zolder.

2. Hooi voor de (droge) koe of kalveren

Hooi is structuurrijk, wat zorgt voor rust in de pens. Het is een goede aanvulling aan de structuurmasse. Hooi ruikt lekker, wat de voeropname stimuleert. Koeien selecteren tenslotte met de neus. Hooi is zeer geschikt voor droge koeien. Dit komt vooral doordat hooi laag in energie zit. Natuurhooi is hiervoor erg geschikt. Hooi wat van bestaand grasland afkomt, past beter in het melkveerantsoen en is geschikt voor kalveren.

5 tips bij het persen van hooipakken

3. Baaldichtheid

Een strak geperst pak hooi geeft een betere kwaliteit ruwvoer. Los hooi geeft meer kans op verhitting, wat resulteert in meer broei. Wanneer er geperst wordt is het raadzaam om steekproefsgewijs een aantal pakken te controleren om te zien of de pers goed afgesteld staat.

4. Kies het juiste perstouw

Goed perstouw zorgt voor een hoge efficiëntie bij het persen van hooi. Hierbij is de knoopkracht en zachtheid erg belangrijk. Het perstouw moet geleidelijk door de perskamer lopen, slijtage minimaliseren en goed knopen. VITO UNI perstouw voldoet aan de hoogste eisen en is zeer geschikt voor het persen van alle soorten pakken. 

5. Opslag van hooipakken

Hooi wordt vaak op zolder in de stal of in een schuur opgeslagen. Het is belangrijk dat hier goed geventileerd wordt. Wanneer de pakken te vochtig worden binnengehaald is het raadzaam om deze niet op zolder op te slaan. Wij adviseren om deze pakken eerst te voeren, aangezien ze op dat moment nog van goede kwaliteit zijn.

Daarnaast is het mogelijk om hooipakken in te wikkelen. Inwikkelen is raadzaam wanneer hooipakken te vochtig zijn of buiten worden opgeslagen. Door het houterige karakter van het hooi is een wikkelfolie MegaStretch Extreme met een hoge doorsteekwaarde de ultieme oplossing.