NDF verteerbaarheid is een belangrijk onderdeel voor de voeropname. De verteerbaarheid zorgt ervoor dat de eiwitten en suikers, die in de cel zitten, vrijkomen in de pens om omgezet te worden naar microbieel eiwit.

NDF en het maaimoment

Maar wanneer is de NDF optimaal voor het maaimoment? Op het moment dat de aar er bijna uit komt is het moment om het gras te maaien. Ben je hiermee te laat, dan wil de plant zich verstevigen en zal de celwand verhouten. Voor de eerste snede geldt de vuistregel: maai in het vierde bladstadium, want bij de eerste snede ligt de doorschietdatum doorgaans te ver weg.

Om de verteerbaarheid van de celwand te bevorderen, is het mogelijk om enzymen toe te voegen aan de kuil. Deze zorgen ervoor dat de celwand eerder en geleidelijker doorbroken wordt, zodat de inhoud geleidelijker in de pens vrij komt.

Meer ruwvoer opname

Ruwvoer is daardoor minder lang in de pens aanwezig en dit heeft een positief effect op de opname, omdat er weer eerder ruimte beschikbaar is in de pens. Zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Pensverzuring kan overigens nooit door goed of te snel ruwvoer ontstaan. Hoe hoger de ruwvoeropname is, hoe kleiner de kans op pensverzuring.

De functie van enzymen

Enzymen toevoegen kan door het gebruik van een inkuilmiddel. Deze bevat melkzuurbacteriën, zodat de kuil eerder stabiel wordt. Daarnaast bevat het ook azijnzuurbacteriën, die actief worden bij het openen van de kuil. Deze hebben een remmende werking op broei.