VisscherHolland in de kringloopwijzer

Elk individueel melkveebedrijf wil graag verantwoording kunnen afleggen over de werkelijke milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering. Een ondernemer wil dit resultaat als alternatief gebruiken voor de huidige wettelijk vastgestelde gebruiksnormen en excreties. De KringloopWijzer is een systeem dat vergelijkbaar is aan de systematiek van BEX.

De Nederlandse melkveehouders willen graag in vrijheid hun bedrijf ontwikkelen. Ondernemers willen afgerekend worden op de werkelijke milieuprestaties. Het huidige milieubeleid bestaat uit een aantal generieke normen. Deze zijn gebaseerd op veronderstelde gemiddelde prestaties. Zo zijn er vastgestelde gebruiksnormen voor gras- en bouwland. Om in te spelen op de wensen van de veehouder is het rekeninstrument de ‘KringloopWijzer’ ontwikkeld. Met dit instrument kunnen milieuprestaties vergeleken worden met een ‘toegestane norm’.

Grasland beheer

 • Kies voor zoveel mogelijk gewassen met hoge kwaliteit
 • Binnen derogatie is dat beperkt en is er meer wisselbouw een goed optie
 • Middentijds Engels raaigras levert bij maaien 5% meer dan late rassen
 • Mengsels met rietzwenk wortelen dieper en zijn efficiënter met fosfaat

Maïsteelt

 • Na ongeveer 9 jaar grasland scheuren en afwisselen met paar jaar maïs
 • Zonder derogatie kan de opbrengst omhoog door meer snijmaïs te telen
 • In beide gevallen maïsrassen kiezen die passen bij de percelen
 • Te vroege rassen zijn in opbrengst lager dan iets latere rassen
 • Te late rassen geven kans op slechte afrijping en slechte voederwaarde

Conservering

 • Optimale opslag en conservering kan ruwvoerverlies fors verlagen
 • Een gezonde pens met veel herkauw vergroot de benutting van het voer

Logo Kringloopwijzer

 

 

 

 

 

Ruwvoer Kringloopwijzer2