Meer melk per hectare met een optimaal mengsel

Een goed grasland begint met een optimaal mengsel

 

 Maaien Meer gras met minder (kunst-) mest 45 kg
TopDairyMix NDF Maaien
Goede eerste snede is goud waard 45 kg
TopDairyMix Melk 4U
  Afwisselend
 beweiden en
 maaien Extra melk van het lekkerste toetje 45 kg
TopDairyMix High Sugar
Topmengsel voor maaien en beweiden 50 kg
TopDairyMix 
Melk
Intensief beweiden Sterke zode voor weidend melkvee 45 kg
MegaSeeds BG 3 of BG 4
Jongvee, paarden en trapgevoelig land 45 kg. MegaSeeds BG 11

 

MegaSeeds Productie - Het bijzaaimengsel

100% snelkiemende rassen Engels raaigras met uitstekende jaaropbrengst (14 ton ds.) en bovengemiddelde kroonroestresistentie (8,2)

Klaver, een welkome stikstofbom

Rode klaver is geschikt voor percelen waar veel gemaaid wordt. De forse plant levert in de zomerperiode veel massa en stoelt niet uit en zal na verloop van een paar jaar uitvallen. Onze zaaiadvies is 5 kg. per hectare, want in de zomer moet de rode klaver het Engels raaigras gaan aanvullen en niet gaan overheersen.
Witte klaver levert minder massa, stoelt meer uit en is meer geschikt voor percelen die veel beweid worden. Op goede grond met hoge pH kan witte klaver gaan overheersen. Daarom is ons advies om bij herinzaai ongeveer 1-2 kg. per hectare toe te voegen.

 

Weiland