U teelt maïs als gezonde energiebron voor uw koeien. Toch gaat in veel kuilen kostbare voederwaarde verloren aan mee-eters: micro-organismen die broei en schimmel veroorzaken. Dat is zonde, omdat dit eenvoudig te voorkomen is met inkuilmiddel ADVANCE®.

Inkuilmiddel ADVANCE® heeft een bewezen effect op de conservering en stabiliteit van de kuil. Zelfs als de omstandigheden ideaal lijken, haalt u met ADVANCE® meer voederwaarde uit uw maïsbult. Onderzoek in Nederland en Duitsland bewijzen het effect van ADVANCE®.

Praktijkonderzoek Schothorst Feed Research

Afgelopen jaar heeft Schothorst Feed Research onder praktijkomstandigheden onderzoek gedaan naar het effect van ADVANCE® in gras. De Schothorst legde twee kuilen aan van dezelfde snedes, één met en één zonder ADVANCE®. De analyse op 8 weken na het inkuilen liet zien dat de onbehandelde kuil 313 gram droge stof per kg bevatte, terwijl het drogestofgehaAdvance zetmeel | VisscherHollandlte van de ADVANCE-kuil 345 g/kg was. Dat is een verschil van 32 g/kg. Ofwel 10 procent meer droge stof in de kuil.

ADVANCE® Maïs en ADVANCE® Gras zijn gebaseerd op dezelfde melkzuurbacteriën

Laboratoriumproef Duitsland

Het Duitse onderzoekslaboratorium LHL (Landesbetrieb Hessisches Landeslabor) heeft een laboratoriumproef gedaan naar het effect van ADVANCE® Maïs. Daaruit blijkt dat ADVANCE® zorgt voor een duidelijk hoger gehalte melkzuur. Dat bevestigt dat de conservering sneller is verlopen. Deze proef laat ook een duidelijk verschil zien in het verlies aan droge stof tijdens de conservering. Zonder toevoegmiddel gaat 4,46 procent verloren, met ADVANCE® Maïs blijft dit beperkt tot slechts 0,48%. Dat verschil is extra opmerkelijk, omdat de omstandigheden voor conservering in een laboratoriumproef ideaal zijn.

Hoe werkt inkuilmiddel ADVANCE®?

De conservering van ingekuilde maïs is een natuurlijk proces. Bacteriën zetten suikers in de maïs om in melkzuur. Daardoor ontstaat een zuur milieu, waarin ongewenste micro-organismen inactief worden. Inkuilmiddel ADVANCE® Maïs versnelt dit proces, zodat de kuil sneller stabiel is en meer voederwaarde behoudt.

  • ADVANCE® is snel. Het middel bevat 2 typen melkzuurbacteriën: Pediococcus en Lactobacillus plantarum. De eerste start de fermentatie snel op, de tweede neemt het over. Verder is dextrose toegevoegd als voeding voor de bacteriën, voor een vliegende start.Advance Energie | VisscherHolland
  • ADVANCE® remt ook het ontstaan van broei, dankzij de azijnzuur-producerende bacterie Lactobacillus Brevis. Azijnzuur remt gisten en schimmels die verantwoordelijk zijn voor broei.
  • Tenslotte voegt u met ADVANCE® enzymen toe die de verteerbaarheid van het ruwvoer verbeteren. Daardoor benutten uw koeien het met zorg geproduceerde ruwvoer nog beter.

Wilt u ook profiteren van een betere conservering van uw maïs? Neem dan contact met ons op Klik hier