Meer melk per hectare met een optimaal mengsel

Een goed grasland, begint met een optimaal mengsel

 Intensief 
beweiden Jongvee en paarden
en trapgevoelig land
45 kg
MegaSeeds BG 11
Sterke zode voor
weidend melkvee
40 kg
MegaSeeds BG 3 of BG 4
  Afwisselend
 beweiden en
 maaien Maximaal melken uit
vers gras
50 kg
TopDairyMix 
Smakelijk
Veel (voorjaars-) gras
van topkwaliteit
45 kg
TopDairyMix 
Melk
 Maaien Voor vlot omweiden
en kuil met structuur
45 kg
TopDairyMix Melk4u
of NDF Maaien
Hoge opbrengst van
eiwit en structuur
45 kg.
TopDairyMix NDF Maaien

 

MegaSeeds Productie – Het bijzaaimengsel

100% snelkiemende rassen Engels raaigras met uitstekende jaaropbrengst (102) en bovengemiddelde kroonroestresistentie (8,3)

Klaver, een welkome stikstofbom

Rode klaver is geschikt voor percelen waar veel gemaaid wordt. De forse plant levert in de zomerperiode veel massa en stoelt niet uit en zal na verloop van een paar jaar uitvallen. Onze zaaiadvies is 5 kg. per hectare, want in de zomer moet de rode klaver het Engels raaigras gaan aanvullen en niet gaan overheersen.
Witte klaver levert minder massa, stoelt meer uit en is meer geschikt voor percelen die veel beweid worden. Op goede grond met hoge pH kan witte klaver gaan overheersen. Daarom is ons advies om bij herinzaai ongeveer 1-2 kg. per hectare toe te voegen.