Veel akkerbouwers, maar ook veehouders met veel snijmaïs moeten binnen GLB een deel (5%) van het areaal invullen met teelt voor Ecologisch Aandachtsgebied (EA):

 • Onbeheerd akkerrand, geen landbouwproductie, telt mee met weegfactor 1.
 • Stikstofbindende gewassen tellen mee met weegfactor 0,7. Advies is 30kg. mengsel van 85% luzerne en 15% rode klaver.
 • Vanggewassen na granen of andere gewassen tellen met een weegfactor 0,3.
 • Dus 20 ha vanggewas = 6 ha EA.
 • Deze vanggewassen moeten voor 1 oktober als mengsel ingezaaid worden.
 • Gewas moet minimaal 10 weken blijven staan.
 • Bemesten mag wel, maar gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan.
 • Vanggewassen na mais op uitspoelings-gevoelige grond (zand) tellen niet mee. In deze gebieden kan gewoon Italiaans raaigras of wintergranen gezaaid worden.
GLB | VisscherHolland

GLB-Vanggewassen voor invulling EA

Bladrammanas | VisscherHolland

Bladrammenas Doublet Plus

 • 97% Doublet en 3% zwaardherik, advies 25 kg/ha.
 • Top in multiresistente bladrammenas (BCA 1 + Chitwoody).
 • Bij inzaai in juli en begin augustus is de aanpak op bietencysteaaltje nog goed.

Bladrammenas GLB

 • 97% bladrammenas BCA 2 en 3% zwaardherik, advies 25 kg/ha.
 • Bij inzaai in augustus is werking op aaltjes bij BCA 2 bijna gelijk als bij BCA 1.
 • Om goede ontwikkeling te krijgen is inzaai voor 15 augustus gewenst. Minimale hoeveelheid is 20 kg.
Gele mosterd | VisscherHolland

Gele mosterd GLB

 • 97% gele mosterd BCA 2 en 3% bladrammenas,
 • advies 20 kg/ha.
 • Inzaai voor 15 september geeft een goed ontwikkeld gewas en snelle beworteling. Minimale hoeveelheid is 15 kg/ha.
Japanse Haver | VisscherHolland

Japanse haver GLB

Japanse haver ontwikkeld zeer snel en produceert veel organische stof. Voordeel is de 70% reductie tegen wortellesie aaltjes. Geschikt voor alle grondsoorten.

 • 97% Exito, 3% Engels raaigras
 • Zaaiadvies: 70 kg. / ha.
 • Inzaaien voor 1 september
Weidemengsels | VisscherHolland

Groenmix

 • GLB-waardig en bevat meerdere soorten raaigras.
 • Minimale inzaai als vanggewas is 15 kg/ha.
 • Zaaiadvies bij voederwinning  is 50 kg/ha.
 • Kan ook een jaar blijven liggen voor volop maaien voor voederwinning.

Meer weten? Neem contact op met uw vertegenwoordiger!