Bio-Chlor is een uniek droogstand product in de markt. Een zeer smakelijk droogstandsvoeder wat de opname verhoogt. Bio-Chlor bevat 48% ruw eiwit en heeft een KAB van -3850. Dankzij het hoog kwalitatieve eiwit wordt de pensfermentatie bevordert met 15%. Deze samenstelling zorgt ervoor dat de DS-opname hoog blijft en het rantsoen met hoog structuur aandeel goed verteerd wordt.

Meer DS-opname

  • 13-16 kg./DS

Minder melkziekte

  • 80% verlaging bij inzet Bio-Chlor.

Goed opschonen

  • Minder nageboorte problemen en vermindering van baarmoederontsteking.

Betere vruchtbaarheid

  • Snelle, actieve tocht door minimale negatieve energiebalans.

Meer vet en eiwit

  • Een hogere en meer efficiënte melkproductie door meer ds-opname en betere penswerking.

 

BioChlor | VisscherHolland

Groen: pens tijdens droogstand zonder Bio-Chlor.
Blauw: pens tijdens droogstand met Bio-Chlor

Voor meer informatie, neem contact op met onze ruwvoerspecialist Harrald Helmers Tel: 06-12796767 of mail

Piekmelk van 50 liter is het streven

Koeien moeten zo goed mogelijk afkalven. Geen slepende melkziekte meer op het bedrijf. Een piekmelk van 50 liter. Dit zijn doelen voor melkveehouder Peter Schut. Hoe hij dat doet? Bekijk de video.

Droogstandsaanpak VisscherHolland

De droogstandsaanpak van VH is er op gericht om de pens meer op volume te houden. Daardoor zal de koe na afkalven sneller en meer vreten waardoor de negatieve energiebalans korter en minder diep is.

Door de toevoeging van Bio-CHlor wordt de kans op melkziekte verlaagt met 80%. Dit heeft tot gevolg dat een koe makkelijker en gezonder opstart. Het resultaat is meer arbeidsgemak en minder kosten en veevervanging.

Toepassing

Eén rantsoen voor de gehele droogstandsperiode. Gras en snijmaïs aangevuld met een ruime hoeveelheid gehakseld stro (4 kg) en 400-500 gram Bio-Chlor. Daarnaast aanvullende droogstandsmineralen.

Grafiek Bio chlor | VisscherHolland

 

Voor meer informatie, neem contact op met onze ruwvoerspecialist Harrald Helmers  Tel: 06-12796767 of mail

 

Uitgebreide uitleg Bio-Chlor

Bio-Chlor is een sojaproduct, het is een reststroom dat vrijkomt bij de lysineproductie uit soja. Het is een smakelijk eiwitrijk product met een zeer lage dEV waarde (dieet Elektrolyt Verschil). Bio-Chlor stimuleert de calcium stofwisseling tijdens de droogstand. Tijdens de lactatie wordt deze stofwisseling al voldoende gestimuleerd doordat er veel calcium via de melk het lichaam verlaat. Tijdens de droogstand produceert een koe geen melk, hierdoor is de calcium behoefte van een koe ook erg laag. Hierdoor wordt de calcium stofwisseling lui. Zodra de koe weer afkalft komt de melkproductie weer volop op gang. Er wordt dan weer volop calcium gevraagd, en het calcium gehalte in het bloed daalt hierdoor. Omdat de calciumstofwisseling nog in de vakantiestand staat, wordt er veel minder calcium door de darm opgenomen.

Jonge dieren kunnen hier vrij gemakkelijk mee omgaan doordat ze makkelijker calcium vrij maken uit hun botten, waardoor ze de bloedwaarde weer op peil brengen. Bij oudere dieren is dit veel moeilijker, zij krijgen de calciumwaarde van hun bloed veel moeilijker op peil wat zorgt voor spierslapte. Dit begint met de slotgaten die open staan waardoor ze hun melk laten lopen, in de erge gevallen kunnen de koeien niet meer opstaan en zijn hun oren koud, dit wordt melkziekte of kalfziekte genoemd. Een calcium-magnesium infuus in de bloedbaan lost de symptomen tijdelijk op. Het probleem is echter niet verholpen. De vervolgschade van melkziekte is nog vele malen groter, zo is de kans op uierontsteking, verminderde vruchtbaarheid, pootproblemen etc. vele malen groter bij deze koeien.

Energie

Naast de calciumstofwisseling is het van belang de algemene stofwisseling te blijven trainen. De energiebehoefte van een droge koe daalt naar ongeveer 8000-10000 VEM totaal. Wanneer een droge koe het melkveerantsoen zou krijgen betekent dit dat ze aan 9 a 10 kg drogestof genoeg zou hebben. Dit kan een droge koe moeiteloos opnemen, waardoor ze ook hierin lui wordt, óf het teveel aan energie omzet in vet. Het afbreken van vet zorgt voor een verhoging van vrije vetzuren in het bloed.

Deze zogenaamde NEFA’s hebben een duidelijk negatief effect op de koe: moeilijker verlopend afkalfproces,  aan de nageboorte staan, slepende melkziekte, verminderde weerstand en vruchtbaarheidsproblemen. Omdat een gemiddelde droge koe ongeveer 11 kgds per dag eet, is de manier om vervetting te voorkomen de energiedichtheid verkleinen.

Door een energiearm dieet voor te schotelen moet een koe meer opnemen om aan haar energiebehoefte te voldoen. Om deze lage energiewaarde (ongeveer 800 VEM/kgds) te bereiken wordt vaak stro toegevoegd. Stro verteren kost een koe veel moeite en stro verteerd traag. Zolang het voer nog onderweg is in het verteringskanaal is er geen plaats voor nieuwe opname, wat de totaal drogestofopname onderdrukt. Om het verteringsproces te versnellen/verbeteren moet extra penseiwit gevoerd worden, dit heeft echter als nadeel dat het melkproductie opdrijft en dus voor verdunning van biest zorgt.

Drogestof opname

De drogestof opname van een droge koe is erg belangrijk. Een melkgevende koe heeft ongeveer een drogestofopname van 20 kg, afhankelijk van melkproductie en lactatiestadium. In de droogstand is deze drogestofopname gedaald naar ongeveer 11 kg gemiddeld in Nederland, dit komt enerzijds doordat het kalf ruimte van de pens inneemt, anderzijds wordt dit hormonaal gestuurd. Deze 11 kg ds opname is ook ruim voldoende om aan de dagelijks benodigde energiebehoefte van 8000 tot 10000 VEM te komen.

Toch is een hogere drogestofopname in de droogstand wenselijk. Zodra de koe namelijk gekalfd heeft neemt haar energiebehoefte enorm toe, namelijk 5000 VEM voor onderhoud en daarna 450 VEM per liter meetmelk. Voor een koe met 30 kg melkproductie betekent dit een behoefte van 18.500 VEM. Een verdubbeling van de energiebehoefte ten opzichte van de droogstand! Genetisch gezien heeft de koe de drang om vrij snel naar deze 30 kg en hoger  te gaan. Bij een gemiddelde energiedichtheid van 950 VEM in een melkveerantsoen betekent dit dat ze ook al snel 20 kgds op moet kunnen nemen.

De drogestofopname moet echter na het afkalven weer opgebouwd worden, wat betekend dat de kans groot is dat de koe meer melk produceert dan dat ze daadwerkelijk aan energie uit voer kan opnemen, dit wordt negatieve energiebalans genoemd. Het tekort zal ze uit haar lichaamsreserves halen.

2850 VEM per dag

Lukt het om de drogestofopname tijdens de droogstand op 14 kg te krijgen in plaats van 11 kg dan scheelt dat na afkalven meteen 3 kg drogestofopname x 950 VEM= 2850 VEM per dag! Zo’n getrainde pens is ook sneller  in staat om naar de 20 kgds en meer te groeien. Een hogere drogestofopname tijdens de droogstand maakt dus een enorm verschil in de energievoorziening na afkalven. De resultaten bij de Bio-Chlor klanten van VH tijdens de droogstand variëren van 12.8 kgds/dag tot 15 kgds per dag!!! Dit is te verklaren doordat Bio-Chlor zeer smakelijk is, het eiwit de vertering verbeterd en de lage dEV waarde de calciumstofwisseling op peil houdt.